وزیر امور خارجه کشورمان گفت: دشمن از همه توان برای فشار بر مردم ایران استفاده می‌کند، شاید در کمتر زمانی یک کشور این میزان فشار از سوی برخی قدرت‌ها را تحمل کرده باشد.

روحانی:

رئیس جمهور در جلسه ویژه ساماندهی مسکن گفت: دولت تلاش خود را بکار خواهد بست تا در حوزه مسکن یک آرامش بخشی و تعادل ایجاد کند.

روحانی جلسه ستاد اقتصادی دولت:

رئیس جمهور تاکید کرد: هیجان زدگی کاذب نباید بورس را متأثر کند، از این نظر رشد شاخص‌ های بورس باید طبق پایه‌های علمی دقیق و بر اساس منطق بازار سرمایه پیش برود.

علی ربیعی:

سخنگوی دولت گفت: رعایت نکردن و بی اهمیت شمردن دستورالعمل‌ های بهداشتی عامل گسترش کرونا بوده است.