رئیس جمهور گفت: مجلس شورای اسلامی خانه ملت است و از آن ملت ایران است. ترجیح منافع ملی بر منافع بخشی و حوزه‌های انتخابیه و جناحی به عنوان اساس کار برای همکاری دولت و مجلس خواهد بود.

پیام رهبر انقلاب به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم؛

رهبر انقلاب فرمودند: آنگاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویّتهای کشور، و با کارشناسی، و با حضور فعّال و منظّم، و با پاک‌دستی و امانت‌داری، وظیفه‌ی قانونگذاری و دیگر وظایف خود را انجام دهند در رأس امور کشور خواهد بود.

دریادار سیاری:

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت:بزرگترین آسیب مدیریت روزمرگی و عدم توجه به آینده است. سازمان علاوه بر کارکنان، باید مدیران و فرماندهان پویایی هم داشته باشد که آنها هم آینده را بشناسند.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید شد: شکل عرضه مستقیم سهام باید به گونه‌ ای باشد که منجر به کاهش تصدی‌ گری و در نهایت واگذاری مدیریت دولتی شود.