منافقین قطعاً یک فرقه ترور و وحشت هستند

وزارت امورخارجه ایران در توییتی نوشت: منافقین قطعاً یک فرقه ترور و وحشت هستند.

به گزارش رخداد نیوز، وزارت امورخارجه ایران روز یکشنبه و به مناسبت" هفته حقوق بشر آمریکایی" در توییتی نوشت: منافقین قطعاً یک فرقه ترور و وحشت هستند.

وزارت امور خارجه در این توییت افزود: اروپا خانه این موجودیت یاغی و پول مالیات دهندگان آمریکایی تأمین کننده قساوت‌های این گروهک فاسد است.

وزارت امور خارجه تاکید کرد: هر دو در کشتار ایرانیان بی گناه از سوی منافقین دست دارند.